Đóng
 • vi
 • Hướng dẫn nạp tiền THA BET

  Hướng Dẫn Nạp Tiền THAbet.asia – THA BET

  Vui lòng chọn phương thức giao dịch bạn muốn sử dụng:

  >>>Thanh toán trực tuyến<<<
  >>>Chuyển tại ATM<<<
  >>> Ngân hàng điện tử<<<
  >>>Chuyển tại quầy<<<
  Hướng dẫn nạp tiền THA BET

  Hướng dẫn nạp tiền THA BET

  Hướng dẫn nạp tiền bằng hình thức “Thanh toán trực tuyến”

  Thanh toán trực tuyến THA BET

  Thanh toán trực tuyến THA BET

  –  Số điểm nạp: Điền số điểm muốn nạp (1000VNĐ = 1 điểm), sau đó nhấn “Xác nhận”

  –  Chọn ngân hàng bạn sử dụng để thực hiện lệnh chuyển tiền, sau đó nhấn “Next”

  THA BET thanh toán trực tuyến

  THA BET thanh toán trực tuyến

  THABET thanh toán trực tuyến

  THABET thanh toán trực tuyến

  THA BET thanh toán trực tuyến

  THA BET thanh toán trực tuyến

  – Tên đăng nhập: nhập tên đăng nhập ngân hàng điện tử của bạn

  – Mật khẩu: nhập mật khẩu ngân hàng điện tử của bạn

  – Nhấn “Tiếp tục”

  THA BET nạp tiền thanh toán trực tuyến

  THA BET nạp tiền thanh toán trực tuyến

  THA BET nạp tiền thanh toán trực tuyến

  THA BET nạp tiền thanh toán trực tuyến

  Hướng dẫn nạp tiền bằng hình thức “Chuyển tại ATM”

  ***Lưu ý***

  – Số thẻ: chỉ sử dụng để chuyển tiền KHÁC hệ thống ngân hàng

  – Số tài khoản: ưu tiên chuyển tiền CÙNG hệ thống ngân hàng

  Hướng dẫn nạp tiền THA BET

  Hướng dẫn nạp tiền THA BET

  THA BET nạp tiền tại ATM

  THA BET nạp tiền tại ATM

  “Chọn ngân hàng muốn nạp” để lấy số tài khoản cần chuyển, sau đó nhấn “Xác nhận”

  Chuyển khoản bằng thẻ ATM tại THA BET

  Chuyển khoản bằng thẻ ATM tại THA BET

  THA BET chuyển khoản tại ATM

  THA BET chuyển khoản tại ATM

  Chuyển khoản tại ATM THA BET

  Chuyển khoản tại ATM THA BET

  – Sau khi nhận được thông tin Số tài khoản cần chuyển tiền, vui lòng lưu lại và ra cây ATM gần nhất để thực hiện thao tác chuyển tiền trên máy ATM. Lưu ý: giữ lại biên lai

  – Sau đó nhấn “Bước tiếp theo”

  THABET chuyển tiền tại ATM

  THABET chuyển tiền tại ATM

  – Tên ngân hàng: chọn ngân hàng của bạn đã sử dụng cho việc chuyển tiền

  – Số tài khoản: số tài khoản của bạn

  – Số điểm nạp: nhập số điểm bạn đã chuyển tại cây ATM (1000 VNĐ = 1 điểm)

  – Sau đó nhấn “Xác nhận” để hoàn thành.

  Hướng dẫn nạp tiền bằng hình thức “Ngân hàng điện tử”

  Hướng dẫn nạp tiền THA BET

  Hướng dẫn nạp tiền THA BET

  Lưu ý:

  – Số thẻ: chỉ sử dụng để chuyển tiền KHÁC hệ thống ngân hàng

  – Số tài khoản: ưu tiên chuyển tiền CÙNG hệ thống ngân hàng

  THA BET nạp tiền ngân hàng điện tử

  THA BET nạp tiền ngân hàng điện tử

  THA BET nạp tiền ngân hàng điện tử

  THA BET nạp tiền ngân hàng điện tử

  “Chọn ngân hàng muốn nạp” để lấy số tài khoản cần chuyển, sau đó nhấn “Xác nhận”

  THABET nạp tiền ngân hàng điện tử

  THABET nạp tiền ngân hàng điện tử

  Sau khi nhận được thông tin Số tài khoản cần chuyển tiền, vui lòng lưu lại hoặc nhấn “Copy” và sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử của bạn để chuyển tiền vào số tài khoản này trước.

  THABET nạp tiền ngân hàng điện tử

  THABET nạp tiền ngân hàng điện tử

  Sau khi xác nhận đã trừ tiền thành công, quay lại bước này và nhấn “Bước tiếp theo”

  THA BET nạp tiền ngân hàng điện tử

  THA BET nạp tiền ngân hàng điện tử

  – Tên ngân hàng: chọn ngân hàng của bạn đã sử dụng cho việc chuyển tiền

  – Số tài khoản: số tài khoản của bạn

  – Mã giao dịch: mã giao dịch được gửi về tin nhắn trừ tiền, hoặc có thể vào lịch sử giao dịch trong ứng dụng chuyển tiền để lấy

  – Số điểm nạp: nhập số điểm bạn đã chuyển tại cây ATM (1000 VNĐ = 1 điểm)

  – Sau đó nhấn “Xác nhận” để hoành thành

  Nạp tiền ngân hàng điện tử THA BET

  Nạp tiền ngân hàng điện tử THA BET

  Hướng nẫn nạp tiền bằng hình thức “Chuyển tại quầy”

  ***Lưu ý***

  Hiện tại THAbet.asia – THA BET chỉ hỗ trợ ACB và VCB cho hình thức chuyển tiền tại phòng giao dịch ngân hàng. Để thuận tiện, có thể chọn quầy giao dịch gần bạn nhất để chuyển tiền.

  Hướng dẫn nạp tiền THA BET

  Hướng dẫn nạp tiền THA BET

  THA BET nạp tiền tại quầy

  THA BET nạp tiền tại quầy

  “Chọn ngân hàng muốn nạp” để lấy số tài khoản cần chuyển, sau đó nhấn “Xác nhận”

  THABET nạp tiền tại quầy

  THABET nạp tiền tại quầy

  – Sau khi nhận được thông tin Số tài khoản cần chuyển tiền, vui lòng lưu lại và ra phòng giao dịch gần nhất để chuyển tiền.

  ***Lưu ý: Họ và Tên người gửi phải chính xác trùng với lúc đăng ký, Nội Dung Chuyển điền là Tên Đăng Nhập và vui lòng giữ lại biên lai để đối chiếu.

  – Sau khi hoàn tất chuyển tiền, nhấn “Bước tiếp theo”

  THABET nạp tiền tại quầy

  THABET nạp tiền tại quầy

  – Số điểm nạp: nhập số điểm bạn đã chuyển tại quầy giao dịch ngân hàng (1000 VNĐ = 1 điểm)

  – Sau đó nhấn “Xác nhận” để hoành thành.

   

  Hướng dẫn liên quan